9

“Tamam yahu! Bir şey demedik,” diye kendini savunmaya geçti Haydar. “İyi o zaman, daha fazla gevezelik etmeden yürüyün haydi. Olay yerine marş marş!” dedimse de Haydar’ın kendince hüküm vermeye kalkması kafama takılmıştı…